Korporácie

Chcete sa pustiť do podnikania na Slovensku, ale neviete, ako si založiť obchodnú spoločnosť? Radi by ste si vybavili virtuálne sídlo? Potrebujete zmeniť osobné údaje, sídlo alebo predmet podnikania?

 

Naša zmluvná advokátska kancelária  za vás vykoná všetky úkony súvisiace s vybavovaním zakladania obchodnej spoločnosti či akejkoľvek zmeny s ňou súvisiacej. Už viac nemusíte strácať svoj cenný čas na úradoch.

https://ratingbankof.ru/