Podnikanie v USA

Podnikanie v Amerike je vo viacerých veciach iné ako v prípade krajín EÚ a existuje niekoľko dobrých dôvodov, prečo sa oplatí si ako zahraničná osoba založiť spoločnosť v USA. Nie sú to len veľmi dobré podmienky a podnikateľské prostredie, ale aj výhodnosť z pohľadu stability zákonov a legislatívy. Samozrejme, finančný aspekt má tiež svoju váhu. Spoločnosť založená v tejto krajine získa vysokú prestíž. Krajina má podpísaných mnoho zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zmlúv o ochrane investícií (platí pre Corporation).

 

Pri podnikaní v USA treba rozlišovať, či v krajine chcete pôsobiť fyzicky a žiť tu, alebo ide len o podnikanie vo forme obchodnej spoločnosti, kedy si necháte spoločnosť zaregistrovať špecialistom a pôjde v podstate len o subjekt, ktorý využijete pri svojom obchodovaní alebo poskytovaní služieb obchodným partnerom.

 

Podobne ako u nás, aj v USA máte možnosť si vybrať, či budete podnikať na živnosť alebo ako obchodná spoločnosť. Podmienky pre jeden alebo druhý typ nie sú však v krajine všade rovnaké, nakoľko USA je federatívny štát, čiže sú tu členské štáty, ktoré môžu nielen daňové, ale aj rôzne iné podmienky, upravovať individuálne. Štáty, ktoré ponúkajú najlepšie podmienky pre založenie spoločnosti sú Delaware, Nevada a Wyoming, kde je založenie spoločnosti jednoduché a neexistujú tu štátne dane (daň z príjmu a DPH).

 

Delaware si vybudoval reputáciu najvhodnejšieho miesta na podnikanie a zakladanie spoločností v Spojených štátoch amerických. Ak spoločnosť podniká mimo štátu, neplatí žiadnu daň z príjmu. Tiež spoločnosť nepotrebuje obchodnú licenciu. Založenie spoločnosti je možné bez osobnej prítomnosti v krajine a bez nutnosti byť rezidentom USA. Zákony sú koncipované tak, že chránia osobné údaje a identitu vlastníkov, ktoré nie sú zverejnené. Spoločnosť môže mať len jedného člena.

 

Okrem štátu Delaware vieme zabezpečiť prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie založenie spoločnosti aj v New Yorku, Kalifornii a na Floride vrátane sídla spoločnosti. Vedenie spoločnosti v Kalifornii je však už administratívne aj finančne náročnejšie ako v ostatných krajinách USA.

 

Okrem založenia spoločností a vybavenia E2 víz vám vieme zabezpečiť účtovné aj právne služby.